Rysunki dzieci

Jak uczyć dziecko rysunków?

Czym jest tworzenie rysunku w życiu małego dziecka? Jak zachęcić naszego malucha do operowania ołówkiem, czy też kredką?

Przede wszystkim należy stworzyć warunki do tego by nasze dziecko zechciało sięgnąć po kredki. Najlepszą zachętą będzie wspólna zabawa z dziećmi w rysowanie, dziecko widząc nasze poczynania plastyczne nabiera chęci do aktywnego działania. Podczas rysowania posiłkujmy się przedmiotami, czy też obrazami, które dziecko może bez problemu odtworzyć – mogą to być proste figury geometryczne, nieskomplikowane przedmioty dnia codziennego (tj. kubek, flakon). Wraz z nabytymi umiejętnościami dodajemy przedmioty, obrazy o coraz to bardziej skomplikowanej linii, przez to nasza pociecha może w pełni rozwinąć swoje zdolności plastyczne. Pamiętajmy by to przechodzenie na wyższy poziom trudności było czymś naturalnym, nie warto samodzielnie wręcz na siłę zmuszać dziecka do podejmowania trudu, na który być może nie jest jeszcze gotowe. Rysowanie ma być zabawą i nauką jednocześnie, rozwijaniem talentów i zainteresowania pociechy, a nie zadaniem domowym do odrobienia.