Dodatkowe zajęcia plastyczne dla dzieci

Autor: · Zostaw komentarz 

Stworzenie warunków do rozwijania talentów plastycznych u dzieci (szczególnie tych najmłodszych) jest niebywale ważnym zadaniem, którego podejmują się zarówno placówki szkolne, przedszkolna, jak i organizacje działające na rzecz rozwoju talentów.

Dzięki zajęciom plastycznym dzieci rozwijają swoją osobowość, wyobraźnię, wrażliwość, poczucie i odbiór estetyki, a także umiejętność opisywania i odbioru dzieł sztuki. Poprzez plastykę uczą się zapamiętywania, spostrzegania, czy też okazywania emocji. Na takich zajęciach dzieciaki nabywają wiedzę z dziedziny sztuk plastycznych zarówno w kontekście historycznym, jak również praktycznym. Dobrze prowadzone zajęcia są doskonałym ujściem ekspresji dziecka oraz jego emocji. Za pomocą różnorodnych środków plastycznych maluchy poznają świat od strony wizualnej, estetycznej i twórczej. Ten rodzaj dodatkowych zajęć to wyjątkowa ważna i wykorzystywana w życiu społecznym nauka, którą dzieci nabywają w sposób przyjemny, radosny i wyjątkowo dziecku przyjazny.

Przybory do rysowania i malowania dla maluchów

Autor: · Zostaw komentarz 

Aby stworzyć prawdziwe arcydzieło naszemu maluchowi naprawdę nie wiele potrzeba, kilka podstawowych przyborów i w zasadzie można przejść do rysowania bądź malowania.

Jeśli chodzi o rysunek najbardziej trafnym wyborem będą kredki świecowe, znane także pod nazwą kredki woskowe. Ich główna zaletą jest odporność na złamania (co jest istotne szczególnie w przypadku małych dzieci), doskonale pokrycie, cechują się intensywnością kolorów oraz odpornością na zmywanie. W przypadku przyborów malarskich najistotniejsze jest dobór pędzli przede wszystkim pod kątem wieku dziecka – im ono młodsze tym włosie powinno być miększe (wówczas zdecydowanie łatwiej nałożyć farbę) o grubej nasadzie. Dobierając pędzle zwracajmy uwagę także na to czy będzie on łatwy do uchwycenia przez małe rączki – te o grubszym trzonku są o wiele bardziej wskazane. Jeśli chodzi o farby wybierajmy zdecydowanie wodne o konsystencji kremowej – tymi farbami dziecko może malować nawet paluszkiem. Kupując przybory do malowania oraz rysowania ponad wszystko stawiajmy na możliwości oraz potrzeby naszego dziecka.

Interpretacja rysunków dzieci

Autor: · Zostaw komentarz 

Na podstawie licznych obserwacji oraz badań przeprowadzonych na grupie dzieci w różnym wieku zrodziły się profesjonalne w rzetelne analizy potwierdzające tezę, iż poprzez rysunek najmłodsi okazują swoje emocję oraz wewnętrzny stan psychiki dziecka.

Obraz tworzony przez dziecko mówi nam o tym, jak rozwija się dziecko (m.in. psychomotoryka, intelekt, czynności oraz procesy życiowe), w jakim środowisku wzrasta, a także czy boryka się z jakimikolwiek problemami natury emocjonalnej. O tym czy dziecko jest radosne szczęśliwe, to czy jego życie jest beztroskie, czy jest akceptowane w grupie rówieśniczej, czy też wszelkie relacje rodzinne „przelewa” na papier. Dzieci często nie wiedzą jak problemy, troski ogólnie mówiąc emocje ująć w słowa, ale za pomocą barw oraz obrazów przychodzi im to wyjątkowo naturalnie. Negatywne wizualizacje, mroczne barwy i zdarzenia, powinny wzbudzić w nas niepokój, a przynajmniej zainteresowanie. Pamiętajmy, iż nie można bagatelizować żadnych sygnałów, jakie dzieci kierują w stosunku do nas dorosłych.

Jak uczyć dziecko rysunków?

Autor: · Zostaw komentarz 

Czym jest tworzenie rysunku w życiu małego dziecka? Jak zachęcić naszego malucha do operowania ołówkiem, czy też kredką?

Przede wszystkim należy stworzyć warunki do tego by nasze dziecko zechciało sięgnąć po kredki. Najlepszą zachętą będzie wspólna zabawa z dziećmi w rysowanie, dziecko widząc nasze poczynania plastyczne nabiera chęci do aktywnego działania. Podczas rysowania posiłkujmy się przedmiotami, czy też obrazami, które dziecko może bez problemu odtworzyć – mogą to być proste figury geometryczne, nieskomplikowane przedmioty dnia codziennego (tj. kubek, flakon). Wraz z nabytymi umiejętnościami dodajemy przedmioty, obrazy o coraz to bardziej skomplikowanej linii, przez to nasza pociecha może w pełni rozwinąć swoje zdolności plastyczne. Pamiętajmy by to przechodzenie na wyższy poziom trudności było czymś naturalnym, nie warto samodzielnie wręcz na siłę zmuszać dziecka do podejmowania trudu, na który być może nie jest jeszcze gotowe. Rysowanie ma być zabawą i nauką jednocześnie, rozwijaniem talentów i zainteresowania pociechy, a nie zadaniem domowym do odrobienia.